Ana Sayfa » Ders Notları » Bitkisel Dokular Nelerdir? Özellikleri?
Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2017

Bitkisel Dokular Nelerdir? Özellikleri?

bitkidoku

Bitkisel Dokular Nelerdir? Özellikleri?

Bir hücreli canlılarda hayatsal olayların sürdürülmesinde çeşitli organeller görev yapar.

Doku: Yapı ve görevleri aynı olan hücre topluluğuna verilen isimdir.

Histoloji: Dokuları inceleyen bilim dalına histoloji denir.

Organizasyon: Hücre > Doku > Organ > Sistem > Organizma  ( Dokusal yapı çok hücreli canlılarda görülür.)

Bir dokuyu oluşturan hücrelerin ortak özellikleri:

1- Kromozom sayısı

2-Gen sayısı ve çeşidi

3-Aktif genleri

4-Proteinlerin yapısı

5-Enzimlerin yapısı

Bir dokuyu oluşturan hücrelerin farklı özellikleri:

1-Hücre hacimleri

2-Sitoplazma miktarları

3-Organel sayıları

Bitkisel Dokular Kaça Ayrılır?

1-Meristem Doku:

>Birincil meristem: Bitkilerin boyca uzamasını sağlar. Bölünme özelliğini yaşam boyu devam ettirir.

>İkincil meristem: Kök ve gövdenin enine büyümesini sağlar. Kambiyum (iç) ve mantar kambiyum (dış) olarak ikiye ayrılır.

2-Temel Doku:

>Parankima: Bitkilerin tüm organlarında bulunur. Bitkinin temel yapısını oluşturur.

Parankima hücreleri görevlerine göre dört bölümde incelenir;

1-Özümleme parankiması

2-Havalandırma parankiması

3-İletim Parankiması

4-Depo Parankiması

>Kollenkima: Hücreleri canlıdır. Bitkilerin genç ve büyümekte olan kısımlarında bulunur. Bitkiye esneklik kazandırır.

Hücre çeperinde kalınlaşmanın görüldüğü yere göre ikiye ayrılır;

  1. a) Köşe Kollenkiması: Kalınlaşma hücre çeperlerinin köşesinde olur.
  2. b) Levha Kollenkiması: Kalınlaşma hücre çeperinin karşılıklı kenarında olur.

>Sklerenkima: Hücreleri ölüdür. Sert yapıdadır bitkiye desteklik sağlar.

Sklerenkima hücrelerin şekillerine göre ikiye ayrılır;

  1. a) Sklerenkima Lifleri: İnce uzun, çeperleri kalın uçları sivri esnek yapılardır.
  2. b) Taş Hücreleri: Hücre çeperleri kalın ve olgunlaşmışlardır.

3-İletim Doku:

>Ksilem: Kökte emici tüylerle alınan su ve mineralleri gövde ve yapraklara taşır.

>Floem: Yapraklarda fotosentez ile üretilen organik maddeleri kök ve gövdeye, kökten alınan organik maddeleri bitkinin diğer kısımlarına taşır.

4-Örtü Doku:

>Epidermis: Kutikula tabakasını oluşturur. Otsu bitkilerin tüm yüzeylerini, odunsu bitkilerin ise genç kısımlarını örter.

Epidermis Hücrelerinin Farklılaşmasıyla Oluşan Yapılar:

1-Stoma (Gözenek)

2-Hidatot (Su Savağı)

3-Tüyler (Trikom)

>Peridermis: Mantar kambiyumu tarafından oluşur. Hücreleri ölüdür. Hücre içi su geçirmez şekilde hava ile kaplıdır. Bitkinin su kaybını önler.

 

Bitkisel Dokular Nelerdir? Özellikleri? yazısı hakkında atacağınız yorumları lütfen imla kurallarına uygun bir şekilde atınız. Bitkisel Dokular Nelerdir? Özellikleri? başlıklı içerik yazarlarımız tarafından hazırlanmıştır, telif hakkı içeren görsel veya metinler için admin@merakliplatform.com mail adresine bildirimde bulunun.

Yorum yap.